Battlestar Wiki:Standards and Conventions/pl:Battlestar Wiki:Standardy i Konwencje

From Battlestar Wiki, the free, open content Battlestar Galactica encyclopedia and episode guide
BSG WIKI SC.png This page is one of Battlestar Wiki's many projects.
This page serves to coordinate discussion on a particular aspect of this Wiki. The formal recommendations of a project may be treated as policies.
Shortcut:
BW:SC
BW:SAC


Strona ta ma służyć jako główny spis i źródło wszelkich standardów stosowanych podczas tworzenia artykułów na Battlestar Wiki. Początkowo składała sie będzie zapewne przede wszystkim z debat na ich temat na stronie dyskusji. Gdy tylko dojdzie w jakiejś kwestii do konsensusu i podjęta zostanie rozsądna decyzja, informacja na ten temat zostanie przeniesiona w to miejsce. Nie bój się przedstawić swojego pomysłu dotyczącego jakieś konwencji na stronie dyskusji.

Strona ta nie została stworzona, aby zastąpić i wyprzeć inne projekty lub dyrektywy. Spodziewamy się pokrywania się pewnych informacji, ponieważ jest to nieuniknione, jednak standardy i konwencje specyficzne dla danych projektów powinny być przeniesione na strony tychże projektów, jeśli takowe istnieją, lub, jeśli nie istnieją, powinna zostać utworzona nowa strona dla takiego projektu.

Battlestar Wiki Policy
Article Standards

Article Standards & Conventions
Keeping articles concise
Assume good faith
Official sources and citations
Neutral or Real point of view
Spoiler Policy
What Battlestar Wiki is
What Battlestar Wiki is not
Avoiding "fanwanking"
Descriptive terms
"Alternate universe" products

Sysop ← Interaction → User

Page Moves
Username policy
Banning
Blocking
Check user

Site Wide

Deletion
Civility, etiquette and personal attacks
Edit war
Things you just don't do
Harassment
Ownership of articles
Vandalism
Words of wisdom for the paranoid
... is not a forum
News

Guidelines

Air Lock
High Traffic
Types of users
Canon
Fandom

Inactive Policies
Razor Material


Język HTML vs. język Wiki

Preferujemy i zalecamy używanie wewnętrznego jęzka Wikipedii zamiast języka HTML podczas tworzenia artykułów na Battlestar Wiki. Język Wiki jest szybszy w użyciu i jeśli wszystko jest pisane za jego pomocą, wszelkie odgórne zmiany w formacie lub stylu nie wymagają masowej reedycji artykułów. Szczególnie znaczniki <b> i <i> powinny być zawsze zastępowane przez swoje odpowiedniki w języku wiki (odpowiednio ''' i '').

Pisownia i numerowanie

Staramy się używać języka polskiego w jego poprawnej formie. Odnosi się to zarówno do ortografii, jak i interpunkcji oraz składni.

Piszemy raczej "Dwanaście Kolonii", niż "12 Kolonii", ponieważ jest to nazwa suwerennego tworu państwowego, jak na przykład "Stany Zjednoczone". Jednakże już "kolonia" lub "kolonie" nie wymagają pisania wielką literą z tego samego powodu, z którego piszemy "stan" i "stany", gdy odnosimy się do części Stanów Zjednoczonych

Miejsca dziesiętne oddzielamy od liczb całkowitych przecinkiem (,). Kropki (.) używamy zaś do oddzielenia każdych trzech cyfr (np. 3.600 lub 54.345.277). Takie użycie kropek jest zalecane, aby ułatwić czytanie dużych liczb. Liczby mniejsze niż 11 powinny być generalnie pisane słownie (np. siedem, nie 7).

Nazewnictwo postaci

Postacie powinny być przedstawiane z imienia i nazwiska, gdy są wspominane w artykule po raz pierwszy. Kolejne wzmianki mogą się odwoływać wyłącznie do nazwiska. Nigdy nie używaj tylko imienia, jeśli nazwisko jest znane (na przykład "Kara Thrace" lub "Thrace", ale nigdy nie "Kara").

Istnieje kilka pierwszoplanowych postaci, które posiadają takie samo nazwisko. Postacie te to Adama, Tigh, Tyrol i Agathon, jak również cylońscy agenci, na przykład Sharon Valerii. Z tego powodu używanie przy ich opisywaniu nie tylko nazwiska, ale także imienia - na przykład (William) Adama lub (Saul) Tigh - wydaje się być naturalne. Na Battlestar Wiki uważamy to jednak za nieco protekcjonalne.

Gdy jest to konieczne, bohaterowie używający tego samego nazwiska powinny być przedstawieni także z imienia, a następnie mogą już być opisywani samym imieniem. Przykładowo, w artykule lub sekcji, w której występują obie postacie, takie jak Ellen Tigh i Saul Tigh, powinny być one przedstawione pełnym imieniem i nazwiskiem. Imiona bohaterów mogą być potem używane do ich rozróżnienia w tych częściach artykułu, w których postacie te oddziałują bezpośrednio ze sobą (jak na przykład epizod alkoholizmu Tigha w sezonie drugim). Jednakże jeśli Saul i Ellen pojawiają się w tym samym artykule, ale nie są bezpośrednio powiązani, do ich rozróżnienia powinny być używane tylko pełne imiona i nazwiska lub tytuły.

Wyjątek od zasady "tylko nazwiska" występuje w artykułach biograficznych. Główna postać takiego artykułu może mieć pierwszeństwo przed wszystkimi innymi postaciami z tym samym nazwiskiem. Reszta postaci może być wtedy opisywana tylko poprzez imię. (Na przykład "Adama poprosił swojego syna, Lee, o naprawę zlewu.")

Inne narzędzia stosowane dla uniknięcia dwuznaczności to ranga (admirał Adama lub kapitan Adama) oraz kod wywoławczy (callsign) (Adama lub "Apollo"). Kody wywoławcze są odpowiednie do streszczeń i informacji o charakterze militarnym, ale nie do biografii. Dla postaci z Nowego Serialu dobrą zasadą jest stosowanie ich kodów wywoławczych, jeśli wydarzenia mają miejsce podczas lotu w myśliwcu.

Tytuły postaci

Bohaterowie Nowego Serialu będący członkami Quorum of Twelve, powinni być określani jako delegaci, nie reprezentanci. Mimo wszystko w serialu używane są oba określenia, więc "delegat" wydaje się być także formalnym tytułem.

Statki

Nazwy statków powinny być zawsze pochylone (np. Galactica). Pochylenie nazw, co powinno być oczywiste, obejmuje także końcówki wszystkich przypadków (np. Pegasusa, nie Pegasusa).

Gdy jest to możliwe, pierwsze przedstawienie okrętu w artykule powinno zawierać jego numer kadłuba (np. "Galactica (BS 75)"). Numer ten nie zawiera myślnika. Wszelkie kolejne opisy tego statku nie muszą zawierać numeru kadłuba, ale mogą, jeśli z innych powodów jest to konieczne.

Najczęściej nie jest konieczne używanie określenia "battlestar" (jak w "battlestar Galactica") więcej niż jeden raz w artykule. Używanie klasy okrętu przez cały czas w ten sposób rozprasza czytelnika i nienaturalnie powiększa rozmiar artykułu.

Pseudonimy statków powinny znaleźć się w cudzysłowie tylko podczas pierwszego ich użycia w artykule (np. "Pegasus, "Bestia", wystrzelił rezerwowe Vipery."). Następnie pseudonimy mogą być używane zamiennie z oficjalną nazwą okrętu.

Statki uważane są za obiekty rodzaju męskiego. Dlatego w odniesieniu do nich używamy zaimków "jego" oraz "niego".

Podczas pisania o Viperach można używać oznaczeń "Mark" oraz "Mk.", ale już "mk." jest niechlujne i nieakceptowalne. Preferujemy cyfry rzymskie. Dlatego "Viper Mark II" lub "Viper Mk. VII", ale nigdy "Viper mk. 2".

Słowa "battlestar" oraz "basestar" nie są pisane wielką literą, ponieważ są określeniami ogólnego typu okrętu, a nie konkretnej klasy jak "Mercury", "Viper" lub "Raptor".

(Informacja: Wiele standardów zostało zainspirowanych przez, lub wprost skopiowanych z Szablonu stylów floty USA.)

Tytuły odcinków telewizyjnych oraz filmów

Tytuły wszelkich filmów, sztuk teatralnych oraz programów telewizyjnych powinny być zawsze pisane pismem pochylonym.

"Nowy serial Battlestar Galactica jest mroczny i posępny w porównaniu do Oryginalnego Serialu, a także bardzo odległy od utopijnej wizji Star Treka."

Tytuły odcinków telewizyjnych, książek oraz innych publikacji, takich jak na przykład komiksy, powinny być umieszczone w cudzysłowach.

Nowa książka, "Battlestar Galactica: The Official Companion", mówi więcej o samym serialu, ale kolekcjonerom może spodobać się "Hasbro Titanium Collection".
lub
W epizodzie "Valley of Darkness" Apollo jest zdecydowanie w złym humorze.

Podczas przytaczania artykułów z większych publikacji, takich jak magazyn lub gazeta, umieszczamy tytuł artykułu w cudzysłowach, a tytuł publikacji zapisujemy za pomocą pisma pochylonego.

Cytat został znaleziony w artykule "Battlestar Rocks" z gazety The Indianapolis Star.

Odnośniki do odcinków

Gdy do strony o danym odcinku odnosi się tytuł będący częścią zdania, umieszczamy go w cudzysłowach. Pomaga to wyodrębnić tytuł z tekstu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku długich tytułów, jak na przykład "Kobol's Last Gleaming, Part I".

Podczas przytaczania pojedynczego tytułu odcinka, jako źródła dla tekstu używamy nawiasów, ale nie umieszczamy tytułu w cudzysłowie. Przytoczenie wchodzi w skład zdania i znajduje się przed kropką.

 • Przykład: "Galactica znajduje Pegasusa (Pegasus)".

Podczas cytowania kilku odcinków jako źródła dla tekstu, umieszczamy wszystkie tytuły wewnątrz jednej pary nawiasów. Do oddzielenia tytułów używamy przecinków. (Nie korzystamy z cudzysłowu przy nazwie Miniserii (Miniseries), ponieważ nie jest to faktyczny tytuł epizodu.)

Przecinki oraz kropki stawiamy poza cudzysłowami.

Czas

W zdecydowanej większości przypadków czas teraźniejszy powinien być używany do relacjonowania wydarzeń mających miejsce w epizodzie (np. Baltar strzela Crashdownowi w plecy, aby ocalić życie Cally).

Wyjątkiem są artykuły opisujące "historyczne" wydarzenia, w których czas teraźniejszy mógłby utrudnić prowadzenie narracji. Do historycznych wydarzeń zaliczamy sytuacje, które miały miejsce wcześniej niż Miniserie. Sceny retrospekcji powinny być także traktowane jako wydarzenia historyczne. "Thrace płakała na pogrzebie Zaka" jest właściwie skonstruowanym zdaniem, jako że sytuacja ta wydarzyła się dwa lata przed Miniseriami, mimo iż widzimy ją w retrospekcji dopiero podczas odcinka "Act of Contrition".

Podpisywanie prac i inne komentarze zawarte w artykule

Nie. Battlestar Wiki powstała w wyniku współpracy wielu ludzi. Bądź dumny ze swojego wkładu, ale nie uznawaj artykułów za swoją własność. Podpisy i wszelkie inne próby "przywłaszczenia" sobie tekstów umieszczonych na BSG Wiki zostaną usunięte bezdyskusyjnie. Zobacz naszą politykę dotyczącą własności artykułów, aby zdobyć więcej informacji na ten temat i na temat radzenia sobie z ludźmi, którzy uważają sie za "głównych edytorów" artykułu.

Zdjęcia/obrazki

Wszystkie screenshoty z odcinków są własnością NBC/Universal lub Universal Studios.

Ładując obrazek na serwer, upewnij się, że na dałeś mu odpowiednie tagi. Możesz to zrobić, stosując się do formatów opisanych w oficjalnej polityce "tagowania" obrazków.

Obrazki są wskazane, jeśli tylko ich użycie jest właściwe. Zdjęcia bohaterów są obecnie dostępne na stronie projektu Battlestar Wiki:Characters. Lista innych artykułów wymagających obrazków znajduje się na Battlestar Wiki Media:Requested Images.

Kategorie

Main article: Battlestar Wiki:Categories

Wszystkie ręcznie wprowadzane kategorie powinny znajdować się w porządku alfabetycznym: najpierw 0-9, następnie A-Z. Kategorie umieszczane są pod szablonami (jeśli są one ostatnim elementem) i przed BW:FA oraz BW:QA. Wszystkie odnośniki interwiki powinny być na samym dole, także w porządku alfabetycznym. Za zarządzanie nimi odpowiada Bot Interwiki. Więcej na temat interwiki pod tym adresem.

Należy zamieszczać wszystkie kategorie, łącznie z nadrzędnymi. Przykładowo, Colonial One posiada wszystkie poniższe kategorie:


{{Ships}}

[[Category:A to Z]]
[[Category:Colonial]]
[[Category:Colonial Craft]]
[[Category:Colonial Craft (RDM)]]
[[Category:Ships]]
[[Category:Ships (RDM)]]
[[Category:RDM]]

{{quality article}}
{{featured article}}

or

{{POV Real}}

[[de:Colonial One]]

Szablon "Ships" Ships znajduje się przed kategoriami. Odnośnik interwiki jest po "RDM" oraz szablonami featured? i quality?. Tych znaczników nie używa się, gdy artykuł dostosowany jest do zasad "Realnego Punktu WIdzenia.

Pomaga to przeglądać strony według różnych kryteriów By doing this, this allows people to browse by series or non-series if they goto the category view.

RDM             TOS            Ships
|- Flota kolonialna (RDM)  |- Flota kolonialna (TOS) |- Ships (TOS)
|- Statki (RDM)       |- Statki (TOS)      |- Ships (RDM)

Upewnij się, że sprawdziłeś swoją pracę. Sprawdź, czy nie pominąłeś przypadkiem jakieś kategorii, do której należy dany artykuł. Kategorie są łatwym w użyciu, ale dającym kolosalne możliwości narzędziem, więc używaj ich właściwie.

Cytat Dnia

Cytaty do projektu Cytatu Dnia powinny być dostoswane do poniższego standartu. We wszystkich przepadkach Nazewnictwo Postaci powinno zgadzać się ze standartem tego dotyczącym, umieszczonym powyżej. Pierwsze pojawienie się bohatera lub statku w cytacie powinno być opatrzone linkiem do odpowiednieo artykułu. Zaimki (on, ciebie, jej) mogą być także odnośnikami, aby wyjaśnić do kogo lub czego mówiący się odnosi. Decyzje o linkowaniu pozostałych słów (żargon itp.) pozotsawiamy edytorom. Wszystkie nazwy odcinków muszą być oczywiście odnośnikami. Skorzystaj z funkcji szukaj, aby być pewnym, że cytat, który chesz dodać nie został jeszcze dodany.

Dla krótkich cytatów składających się z jednego wersu, linia cytatu powinna pojawić się pierwsza, opatrzona cudzysłowamui, bez żadnych pogrubień, ani pochyleń tekstu (poza eksponującymi nacisk, akcent). Po cytacie pownnien znaleźć się zancznik przełamania linii (<br/>). Battlestar Wiki dąży do bycia zgodną z XHTML 1.0 Transitional, co oznacza, że wszystkie znaczniki, łącznie z <br>, muszą być zamknięte.

Kolejny wers powinien zaczynać się podwójnym myślnikiem (--), po którym znajdować ma się ranga lub pozycja cytowanego bohatera, a następnie jego imię oraz nazwisko. Wszystko to powinno być także nie pochylone, ani nie pogrubione. Na samym końcu, tytył odcinka, pochylony oraz w nawiasach, umieszczony po spacji. Nie stawiamy żadnych znaków interpunkcyjnych po nawiasie.

"Wers cytatu, bez pogrubienia, umeiszczony w cudzysłowie."<br/>
--Ranga oraz Imię (Tytuł Ocinka)

Przykład prawidłowo zapisanego, jednowersowego cytatu:

"Panie i Panowie, proszę. Proszę. Jesteśmy w labolatorium. Otoczeni przez niebezpieczne związki chemiczne. Tu... tu jest termonuklearna bomba, do cholery, więc..."
--Dr. Gaius Baltar (Tigh Me Up, Tigh Me Down)

W cytatach dłuższych, niż jeden wers każda kwestia znajduje się w osobnej linii. Ranga lub pozycja oraz nazwisko mówiącego powinny pojawić się, pogrubione i opatrzone w dwukropek (:), na początku. Następnie cytat, normalną czcionką, zakończony znacznikiem przełamania linii (<br/>). Kolejna kwestia tej samej postaci powinna zaczynać się skróconym imieniem/nazwiskiem, zgodnym ze standardem Nazewnictwa Postaci powyżej. Po ostatniej kwestii cytatu znajduje się tytuł epizodu napisany pochylonym pismem i poprzedzany przez podwójny myślnik (--).

Ranga i Nazwisko 1: Żartobliwa drwina wymierzona w Postać 2.<br/>
Ranga i Nazwisko 2: Cięta zniewaga.<br/>
Name 1: Trafna riposta.<br/>
--Tytuł Odcinka

Na przykład:

Kapitan Lee Adama: Hej, a co z tobą, Boomer? Dktor powiedział mi, że trzymasz się o wiele lepiej, niż ktokolwiek inny w szwadronie.<br\>
Porucznik Sharon Valerii: Jestem zmęczona, jak wszyscy inni.<br\>
Adama: Nie wyglądasz.<br\>
Porucznik Kara Thrace: Bo jest Cylonem.<br\>
Valerii: Ty po prostu chcesz, żebym podeszła i skopała ci tyłek, co nie?<br\>
--33

Rozróżnienie

Z racji tego, że każdy z telewizyjnych seriali Battlestar Galactica używa podobnych nazw statków, nazwisk bohaterów, tytułów odcinków i innej terminologii, czasami konieczne jest stworzenie artykułów, traktujących o tej samej rzeczy/osobie, ale w innym serialu.

W takim przypadku osobny artykuł powinien zostać stworzony dla każdego z seriali.

Poniższy schemat pozwala je rozróżnić:

Artykuły bez indeksu (OS/RDM) w nazwie są stronami ujednoznaczniającymi i prowadzą do kilku osobnych artykułów.

Przykłady:

Strony odcinków

Sekcja Streszczenia

Jeżeli w odcinku prowadzone są przynajmniej dwie wyróżniające się i nienachodzące na siebie wątki każdy z nich powinien opatrzony być nagłówkiem Akt 1, Akt 2, itd. Sceny bonusowe także powinny mieć własne nagłówki.

Sekcja Pytań

Każdy artykuł opisujący odcinek zawiera sekcję nazwaną "Pytania". Ideą i hasłem przewodnim tej sekcji jest: "Są to pytania, które odcinek wywołuje, ale nie odpowiada na nie osobiście". Jako, że strony te mają pełnić rolę encyklopedii, "Pytania" nie są miejscem, w którym spekuluje się na temat możliwych odpowiedzi! Do spekulacji dotyczących odcinka służy sekcja "Analiza".

Praktyczne reguły:

 1. Jeśli pytanie zostało zadane i nie udzielono na nie odpowiedzi w tym samym epizodzie, należy ono do sekcji Pytań na stronie artykułu.
 2. Jeśli na pytanie, które zostało dodane do strony artykułu, została udzielona odpowiedź w tym samym odcinku, nalegamy, aby przenieść zarówno pytanie, jak i odpowiedź na stronę dyskusji, ponieważ nie jest to pytanie bez odpowiedzi. Jeśli niejednoznaczny lub skomplikowany temat pojawia się ponownie, może należeć do "Analizy" lub do "Informacji".
 3. Jeśli odpowiedź na pytanie udzielona jest w jednym z kolejnych odcinków, analiza tego epizodu powinna zawierać fakt, że wydarzenie odnosi się do wcześniejszego momentu w fabule. Na stronie odcinku, w którym zostało zadane pytanie powinien zostać dodany odnośnik do odpowiedzi, ale sama odpowiedź nie może się tam pojawić. Prosty przykład tej reguły widać na stronie artykułu dotyczącego odcinka "Water": "Why do the Cylons want to keep Helo on Caprica?" (Dlaczego Cyloni chcieli zatrzymać Helo na Caprice?).
  • Typowym sposobem jest umieszczenie po pytaniu linku (Odpowiedź) odnoszącego się do odcinka, który udziela odpowiedzi. Jeśli istnieje kilka epizodów, dających istotną, wyczerpującą odpowiedź, odnosimy się do kilku odcinków:
 4. Debaty i dyskusje nie mają miejsca na stronie artykułu, tylko na stronie dyskusji. Strony artykułu powinny być napisane z neutralnego punktu widzenia oraz opisowe. Jeśli masz ochotę dodać pytanie, które zawiera zaimek ("Ja sądzę") lub sprzeczność ("Ale Cyloni..."), umieść je w sekcji Analizy lub na stronie dyskusji.
 5. Jeśli pojawi się spór dotyczący tego, czy pytanie jest odpowiednie, umieszczone w stosownym miejscu, lub czy daje właściwą odpowiedź, debata taka powinna zostać przeniesiona do tematu na stronie dyskusji. Link do takiej dyskusji powinien zostać umieszczony obok spornego pytania, aby inni wiedzieli, że ten temat jest rozszerzony i dyskutowany w innym miejscu.
 6. "Last, but not least", jeśli masz jakąś wątpliwość, zapytaj innych.

Sekcje Analizy i Informacji

Jak zostało wspomniane powyżej, spekulacje oraz dedukcje dotyczące pytań bez odpowiedzi, powinny zostać umieszczone w "Analizie".

Jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce do analizowania fabuły odcinka. Spekulacje są akceptowane tylko jeśli są logiczne oraz napisane z neutralnego punktu widzenia. Odpowiadanie na czyjąś analizę ze swoją, mogącą wzbudzić konflikt, teorią jest dopuszczalne do pewnego stopnia. Tym niemniej, zapamiętaj, że Battlestar Wiki nie jest forum. Nie życzymy sobie tu żadnych kłótni. Jeśli coś jest rozważane, ma być rozważane na stronie dyskusji, a następnie po osiągnięciu konsensusu, umieszczone na stronie artykułu z neutralnego punku widzenia. Ponadto, więcej niż dwa lub aktualnie dyskutowane tematy są najczęściej niepotrzebne. Punkty mogą być zawsze połączone.

Sekcja "Informacje" zawiera jasne oraz oczywiste pozycje odnoszące się do artykułu, nie wymagające żadnego wyjaśnienia, czy spekulacji. Mogą to być fakty z odcinka, informacje zza kulis uzyskane z wywiadów i podcast i tym podobne.

Zobacz także