Battlestar Wiki:Spoiler Policy/pl:Battlestar Wiki:Spoilery

From Battlestar Wiki, the free, open content Battlestar Galactica encyclopedia and episode guide
BSG WIKI Policy.png This page is an official policy of Battlestar Wiki.
This policy is considered by the community and its leadership to be the status quo of Battlestar Wiki and is not to be countermanded or ignored, though changes to it can be discussed on the appropriate talk page. This policy was implemented on 23 September 2005.
Shortcut:
BW:SP
Battlestar Wiki Policy
Article Standards

Article Standards & Conventions
Keeping articles concise
Assume good faith
Official sources and citations
Neutral or Real point of view
Spoiler Policy
What Battlestar Wiki is
What Battlestar Wiki is not
Avoiding "fanwanking"
Descriptive terms
"Alternate universe" products

Sysop ← Interaction → User

Page Moves
Username policy
Banning
Blocking
Check user

Site Wide

Deletion
Civility, etiquette and personal attacks
Edit war
Things you just don't do
Harassment
Ownership of articles
Vandalism
Words of wisdom for the paranoid
... is not a forum
News

Guidelines

Air Lock
High Traffic
Types of users
Canon
Fandom

Inactive Policies
Razor Material

Ogólnie

Jako przewodnik po odcinkach oraz encyklopedia (a także, w mniejszym stopniu, słownik), Battlestar Wiki zawiera, co oczywiste, informacje uważane za "spoilery". Poniższa dyrektywa określa zasady umieszczania i weryfikowania takich informacji oraz sposób ostrzegania przed nimi czytelnika.

Definicja "Spoilera"

W "fanowskim" żargonie, "spoiler" jest informacją, która może zepsuć (ang. spoil) zabawę komuś zainteresowanemu emitowanym serialem. Zaliczamy do nich ujawnienie dalszej fabuły lub faktów dotyczących bohaterów.

Dla nowego widza serialu Battlestar Galcatica wszystko jest spoilerem. Jednakże, generalnie rzecz biorąc, jesteśmy tu, żeby informować, a nie, żeby chronić przed informacjami.

Zatem, za spoiler nie uznajemy informacji z odcinka, który został już wyemitowany gdziekolwiek na świecie, bez względu na jego zasięg. (Praktycznie, wszystkie odcinki są wypuszczane najpierw w USA, więc nie można mówić o ich małym zasięgu).

Zasady ogólne

Zdajemy sobie sprawę, że istnieją osoby, które wierzą, że takie informację będą miały determinujący wpływ na ich oglądanie, jak i takie, dla których nie ma różnicy, czy zostaną "zaspoilerowani". Dlatego, do poniższych zasad należy się stosować:

 1. Informacje o jeszcze nie wyemitowanych odcinkach mogą być dodane do każdeycgo artykułu, ale muszą zostać oznaczone ostrzeżeniem o spoilerze, tak, jak jest to opisane dalej:
  • W artykułach w pełni odnoszących się do niewyemitowanego odcinka, znacznik -- {{spoiler}} -- należy umieścić w pierwszej linii artkułu, przed jakimkolwiek innym tekstem, czy szablonami.
  • W artykułach zawierających wymieszane informacje z odcinków wyemitowanych i niewyemitowanych, spoilery należy umieścić w szablonie {{spoiltext}}. Należy na przykład napisać: {{spoiltext|Adama zostaje postrzelony w pierś przez Boomer w finale tego odcinka}}. "Zaczerni" to informację dla zwykłego czytelnika, pozwalając na zaznaczenie tekstu, aby go odczytać. {{spoilli}} działa tak samo, ale jest używany przy listach. Należy wpisać: *{{spoilli|Tekst tutaj...}}.
  • Wszystkie spoilery muszą mieć swoje źródło (albo w formie URL, albo tekstu wydrukowanej publikacji) na stronie dyskusji "spoilerowego" artykułu. W przypadku tekstów drukowanych, kopia musi być zeskanowana i załdowana na wiki w formie JPG lub PNG, a następnie przedstawiona ana stronie dyskusji.
  • Niepoprawne zastosowanie powyższych zasad będzie skutkowało usunięciem spoilera. Jeśli takie zachowanie nie ustąpi, wprowadzone w życie zostaną zarysowane poniżej konsekwencje.
 2. Informacje umieszczone na stronie użytkownika lub dyskusji nie muszą być oznaczane za pomocą {{spoiler}}. Są to "neutrale strefy", jednakże sugerujemy, żeby użytkownicy mieli na uwadze innych, którzy mogą mieć inne zdanie na temat spoilerowania, nawet na tych stronach.
 3. Jeśli odcinek został wyemitowany -- lub jest emitowany w momencie edytowania -- informacje ujawnione w tym odcinku nie są już uważane za spoilery. Nie ma to wpływu fakt, czy odcinek został lub zostanie wyemitowany gdziekolwiek indziej. (np. odcinek 2.11 został wyemitowany w USA, ale w Angli nie; jednakże to, że Anglicy nie widzieli go w swojej TV, nie oznacza, że jest on "spoilerem", ponieważ był on już puszczony w amerykańskiej TV)

Powiązane szablony

 • {{spoiler}}: Używany na stronach, które zawierają przede wszystkim spoilery.
 • {{spoiltext|text}}: Używany dla tekstu będącego spoilerem, jednak umieszczonego na stronie, który zawiera przede wszystkim informacje nie "spoilerowe".
 • {{spoilerbelow}}: To samo, co {{spoiler}}, ale mówi czytelnikowi, że poniżej tego znacznika spoiler się zaczyna.

Egzekwowanie Dyrektywy

Recydywa w niestosowaniu się do powyższej dyrektywy poskutkuje ostrzeżeniem użytkownika na jego stronie dyskusji. Zignorowanie ostrzeżenia może skutkować krótko- lub długotrwałym banem, w zależności od okoliczności.