Battlestar Wiki:Policy/pl:Battlestar Wiki:Dyrektywy

From Battlestar Wiki, the free, open content Battlestar Galactica encyclopedia and episode guide
BSG WIKI Policy.png This page is an official policy of Battlestar Wiki.
This policy is considered by the community and its leadership to be the status quo of Battlestar Wiki and is not to be countermanded or ignored, though changes to it can be discussed on the appropriate talk page. This policy was implemented on 2006 September 25.
Shortcut:
BW:POL
Battlestar Wiki Policy
Article Standards

Article Standards & Conventions
Keeping articles concise
Assume good faith
Official sources and citations
Neutral or Real point of view
Spoiler Policy
What Battlestar Wiki is
What Battlestar Wiki is not
Avoiding "fanwanking"
Descriptive terms
"Alternate universe" products

Sysop ← Interaction → User

Page Moves
Username policy
Banning
Blocking
Check user

Site Wide

Deletion
Civility, etiquette and personal attacks
Edit war
Things you just don't do
Harassment
Ownership of articles
Vandalism
Words of wisdom for the paranoid
... is not a forum
News

Guidelines

Air Lock
High Traffic
Types of users
Canon
Fandom

Inactive Policies
Razor Material


Jest to lista wszystkich dyrektyw na Battlestar Wiki i opis tego, co dyrektywa może wprowadzać. Zauważ, że wiele projektów może być uważanych za dyrektywę z powodu ich unikalnych możliwości do wyznaczania rekomendowanych metod. (np. [Battlestar Wiki:Standards and Conventions]] jest projektem, ale opisującym sposób tworzenia artykułów.)

Czym jest Dyrektywa?

Projekt-Dyrektywa

Projekty-Dyrektywy na Battlestar Wiki przyjmują formę, nad którą pracuje nieustanie wiele osób. Jednakże czasami pewne projekty mogą być jednocześnie dyrektywami. Wprowadza to lekkie zamieszanie. Do tych projektów, mimo że oznaczonych za pomocą {{Project}}, mogą odnosić się poniższe zasady i wytyczne. Wszystko zależy od celu projektu. Pomimo że każdy może stworzyć projekt, stworzenie jakiejkolwiek dyrektywy nie czyni jej z miejsca oficjalną i obowiązującą. Aby taką zostać musi przejść przez procedurę tworzenia dyrektyw.

Dyrektywa

Dyrektywa na Battlestar Wiki jest dokumentem, który został stworzony, aby określić pewne procedury lub stworzyć "oficjalny" akt oparty na tym, co jest dla tej Wiki potrzebne. Niektóry dyrektywy mogą się pokrywać (np. Battlestar Wiki:Candidates for deletion i Wikipedia:Criteria for speedy deletion), ale nadal występują między nimi różnice w sformułowaniach i procedurach. Powodem tego jest fakt, że Battlestar Wiki posiada stosunkowo małą liczbę użytkowników w porównaniu do oryginalnej Wikipedii, która posiada ich ponad 100000.

Jak osiągnąć konsensus?

Jeśli tworzysz dyrektywę i chcesz dojść do konsensusu, upewnij się, że wypełniłeś wszystkie poniższe kroki. Informacja: tworząc dyrektywę, musisz umieścić znacznik {{inuse}} na samej górze strony, aby inni użytkownicy wiedzieli, że pracujesz nad swoją dyrektywą. Strony Projektów-Dyrektyw oraz Dyrektyw powinny występować w przestrzeni nazw (????) Battlestar Wiki.

  1. Umieść znacznik {{Proposed Policy}} na górze strony.
  2. Po zapisaniu, przejdź na BW:TANK i przedstaw propozycję dyrektywy.

lub

W artykule lub dyrektywie, która już istnieje...

  1. Umieść {{subst:adminlist}} na stronie dyskusji.

Głosowanie trwa dwa tygodnie. 80% głosów zespołu jest wymagane, aby dyrektywa uzyskała status oficjalnej. Większe zmiany nie mogą być dokonywane podczas głosowania. Za każdym razem, gdy istotna zmiana nastąpi w proponowanej dyrektywie, w wyniku debaty na stronie dyskusji, głosowanie powinno zacząć się ponownie.

Bez konsensusu

Tylko site admin, może nadać dyrektywie staus oficjalnej/obowiązującej bez osiągnięcia konsensusu. Wszelkie inne propozycje muszą przejść przez dyskusje i głosowanie.

Zobacz także