Battlestar Wiki:Citation Jihad/pl:Battlestar Wiki:Źródła informacji

From Battlestar Wiki, the free, open content Battlestar Galactica encyclopedia and episode guide
BSG WIKI Citation Jihad.png This page is one of Battlestar Wiki's many projects.
This page serves to coordinate discussion on a particular aspect of this Wiki. The formal recommendations of a project may be treated as policies.
Shortcut:
BW:CITE
BW:CJ
BW:Jihad


Battlestar Wiki dąży do bycia obszernym i dokładnym źródłem kanonicznych informacji. Z powodu natury wiki, którą każdy może edytować, a także tego, że tak naprawdę wszystko, co opisujemy jest fikcyjne, powstała lista źródeł informacji, które mogą być cytowane i skąd można czerpać wszelkie fakty. Strona ta opisuje, co uważamy za oficjalną i sprawdzalną informację dotyczącą bohaterów, wydarzeń i sytuacji sagi Battlestar Galactica.

Battlestar Wiki Policy
Article Standards

Article Standards & Conventions
Keeping articles concise
Assume good faith
Official sources and citations
Neutral or Real point of view
Spoiler Policy
What Battlestar Wiki is
What Battlestar Wiki is not
Avoiding "fanwanking"
Descriptive terms
"Alternate universe" products

Sysop ← Interaction → User

Page Moves
Username policy
Banning
Blocking
Check user

Site Wide

Deletion
Civility, etiquette and personal attacks
Edit war
Things you just don't do
Harassment
Ownership of articles
Vandalism
Words of wisdom for the paranoid
... is not a forum
News

Guidelines

Air Lock
High Traffic
Types of users
Canon
Fandom

Inactive Policies
Razor Material


Preambuła

Naszym celem nie jest wnikliwe sprawdzanie, które nieoficjalne źródła przedstawiają prawdziwe informacje. Naszym celem jest zamieszczanie prawdziwych informacji w formie encyklopedii. Z tego powodu, nie cytujemy plotek z innych źródeł niż oficjalne. Do oficjalnych źródeł zaliczamy Sci Fi Channel, Ronalda D. Moore'a oraz innych aktorów i członków ekipy Oryginalnego lub Nowego Serialu. Każda informacja ze źródła innego, niż wyżej wymienione będzie natychmiast z wiki usuwana.

Akcje mające na celu powtarzalne umieszczanie nieoficjalnego i niemożliwego do zweryfikowania materiału zostaną przekazane do administratora.

Akceptowane źródła

Z grubsza według malejącej pewności:

 1. Zawartość wyemitowanych odcinków, włącznie ze scenami bonusowymi z trzeciego sezonu Nowego Serialu
  • TWIZ TV jest dobrym źródłem transkrypcji dialogów z odcinków pierwszego i drugiego sezonu Nowego Serialu
  • The SadGeezers Guide - obszerne transkrypty trzeciego sezonu NS
  • DVD (napisy, wizualne dowody(? :)) i informacje zza kulis)
 2. Oficjalne komentarze producentów:
 3. Inne oświadczenia producentów, aktorów oraz ekpiy
 4. Kanał Sci Fi oraz strona Sky One

Lista ta jest istotną wytyczną, ale jej kolejność nie musi być wiernie przestrzegana. Jeśli David Eick napomknie coś o tym, że Galactica ma cztery cale długości, ale rzetelne źródło z Zoic poda informacje dotyczące skali, używanej podczas kręcenia, należy raczej uwierzyć wiedzy i doświadczeniu studia Zoick. Oczywiste gafy i pomyłki należy ignorować.

Jeśli późniejsze komentarze zaprzeczają wcześniejszym, za obowiązujące uznajemy najświeższe oświadczenia i zaznaczamy ten fakt na Continuity errors (RDM). Przykładem tego może być liczebnośc floty, zwiększona z 40 statków w Miniseriach do 75 w serialu. Jeżeli są jakieś wątpliwości, umieszczamy notatkę na dole strony (zobacz np. Olympic Carrier#Notes).

Lista stron, nie będących dobrymi źródłami

 • Battlestar Wiki sama w sobie. To ważne. Jeśli znajdziesz tutaj informację, której nie zweryfikowałeś osobiście, nie ufaj jej.
 • Wikipedia. Where Wikipedia cites its own sources, it can be a useful guide. However, uncited assertions should not be trusted. Recently, other wikis have used Battlestar Wiki-derived information.
 • IMDB. IMDB nie posiada rygorystycznego standardu w zakresie sprawdzania faktów.
 • Scifipedia. To nowa wiki prowadzona przez kanał Sci Fi. Jednakże, jak i w innych wiki, edytorzy Scifipedii często używają Battlestar Wiki jako źródła.
 • Strony fanowskie, jak na przykład Battlestar Galactica Tech Manual, Colonial History, Galactica Station, TV.com, gdzie dane nie pochodzą z konkretnych źródeł..
 • Anonimowe źródła., włącznie z tymi, które cytują anonimowe źródła. Ich pewność nie może zostać w pełni zweryfikowana.

Nasze bronie

Treść pochodna

Battlestar Wiki jest encyklopedią pracującą na fikcji. Tak, jak w przypadku każdej fikcji, postaci, technologia, wydarzenia i inne rzeczy w Battlestar Galactica nie są nigdy w pełni wyjaśnione i opisane. Z tego powodu, edytorzy mogą dodawać materiał, będący interpretacją i wyjaśnieniem zawartości artykułu, pod warunkiem, że jest to oparte na logice lub istniejących wydarzeniach, postaciach i obiektach z oficjalnych źródeł. Nazywamy to treścią pochodną. Są dwa dozwolone sposoby korzystania z niej: wiarygodna spekulacja i logiczna dedukcja.

Wiarygodna spekulacja

Metoda wiarygodnej spekulacji sprawdza się najlepiej przy wypełnianiu luk w informacjach dotyczących motywacji bohaterów lub plot direction(?), opierającym się na zachowaniu lub motywach wyrażonych przez jakąś postać. Spekulacja taka, gdy jest użyta w poprawny sposób, dodaje "kolorów" artykułowi oraz definiuje jego zawartość tym czytelnikom, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia przedstawionego tematu.

Wiarygodna spekulacja może wystąpić, gdy oficjalne źródła mówią na dany temat niewiele, ale za to pojawiają się w nich takie informacje, które pozwalają wysnuć logiczne i prawdopodobne wnioski. Spekulacje nie spełniają jednak swojej roli przy zbyt swobodnym interpretowaniu nowej oficjalnej informacji, która właśnie się pojawiła. Powtarzamy, wiarygodne wyjaśnienia nadają się do opisywania zachowań i motywacji bohaterów.

Bardzo dobrymi przykładami artykułów umiejętnie wykorzystujących wiarygodną spekulację są artyuły Humanoid Cylon speculation i Case Orange. Dla edytorów zawartości Oryginalnego Serialu, spekulacja jest praktycznie wszystkim, z racji faktu, że Oryginalny Serial i jego "reedycja" są dawno przerwanymi produkcjami i istnieje bardzo mało oficjalnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane.

Logiczna dedukcja

Drugą metodą jest logiczna dedukcja. Różni się ona od wiarygodnej spekulacji tym, że jest oparta na zdecydowanie większej ilości dostępnych z oficjalnej treści i źródeł informacji. Dedukcja czerpie właśnie z tych informacji, mimo faktu, że opisywany temat jako taki mógł nie być dyskutowany i przedstawiany w żadnym ze źródeł. Logiczna dedukcja najlepiej nadaje się do wyjaśniania technologii, terminologii oraz procedur, czerpiąc z tego, co zostało przedstawione, choć nie w pełni wyjaśnione.

Podrzędne artykuły z Science in the Re-imagined Series są dobrymi przykładami na to, jak prawidłowo wykorzystana logiczna dedukcja pochodząca z analizy scen, dialogów, reguł oraz praw nauki i tym podobnych przyniosła artykułowi wiele dobrego w postaci licznych szczegółów.

Uwagi dotyczące używania treści pochodnej

Używanie metod zarówno wiarygodnej spekulacji, jak i logicznej dedukcji wymaga od edytorów cytowania godnych zaufania oficjalnych źródeł, na których opierają swoje spekulacje lub dedukcje. Używamy przypisów lub sources namespaces(?) (wyjaśnione poniżej), aby odwołać się do czegoś, na czym opieramy swoją hipotezę.

Istotne są także subtelne różnice pomiędzy logiczną lub wiarygodną interpretacją obserwowanej treści, a tworzeniem idei z tego, co Ty lub inni fani uważają, że się stało. Nie staraj się wyjaśniać luk w fabule, okoliczności, błędów lub innych rzeczy, opierając to tylko na własnych domysłach nie popartych informacjami z oficjalnych źródeł. Coś takiego nazywamy "fanwankingiem". Zapamiętaj, że oficjalne źródła są konieczne dla jakiejkolwiek treści pochodnej.

Artykuły nie poparte oczywistymi oficjalnymi danymi zostaną przeznaczone do skasowania, co oznacza, że edytorzy będą mieli jeszcze trochę czasu na poprawienie artykułu. Artykuły bez wewnętrznych odnośników do informacji, bohaterów, czy wydarzeń (częste przy "fanwankingu") zostaną przeznaczone do szybkiej kasacji.

Przypisy

Battlestar Wiki stosuje zasadę opisaną na Cite.php, określającą zasady stosowania przypisów tam, gdzie cytaty wewnątrz tekstu są zbyt uciążliwe. Jeśli będziesz używać tej metody, upewnij się, że znacznik <references/> jest zapisany w następujący sposób: <div style="font-size:85%"><references/></div>. Aby pomóc, szablon cytowania został importowany z Wikipedii. Przejrzyj stronę szablonu, aby zrozumieć, w jaki sposób są one używane. Wszystkie szablony należy umieścić w znacznikach <ref>.

W przeszłości używaliśmy {{ref}} i {{note}} (importowane z Wikipedii). Zostały one jednak skasowane z sytsemu. Zobacz Cite.php - znajdziesz tam przykłady użycia nowych znaczników.

Pozostawiamy także swobodę w dodawaniu {{citation needed}} (potrzebny cytat), szablonu, który powiela rolę dodawania artykułów, wymagających cytatów do kategorii Articles requiring citations.

Przypisy są najbardziej użyteczne, jeśli chcemy opisać jakiś temat z perspektywy kogoś, kto żyje w świecie BSG. Oto przykład użycia przypisu, który pomaga oddzielić treść tematu od tego, co nie jest z nim związane:

"Ragnar Anchorage znajduje się w gazowym gigancie, Ragnarze. Sfilmowany w przetwórni cukru koło Vancouver Anchorage jest kolonialnym magazynem. Główny pomieszczenie magazynu zostało użyte także jako Świątynia Pięciu w odcinku "Oko Jupitera."

Pomieszanie informacji dotyczących tworzenia serialu (pogrubione) z tymi opisującymi świat nie pozwalają na opisanie Ragnar Anchorage jako realnego miejsca. Umieszczenie powyższego komentarza w przypisach nie odbiera artykułowi i tematowi, który opisuje "smaczku".

Więcej na temat używania przypisów dla zachowania stosownego brzmienia artykułu znajdziesz na Battlestar Wiki:Real Point of View.

Lista źródeł

Lista źródeł istnieje po to, aby zebrać razem treści głównych źródeł. Przykład: Sources:Correspondence with Jose Perez. Wszystkie główne źródła powinny być na niej umieszczone.

Jak cytować drukowane źródła

Z drukowanych źródeł, jak na przykład Battlestar Galactica: The Official Magazine, należy korzystać, cytując w przypisach zwięzły i stosowny fragment tekstu. Zobacz na przykład Saul Tigh#References.