User:Hudd/Episodes

From Battlestar Wiki, the free, open content Battlestar Galactica encyclopedia and episode guide

This page contains drafts for my translation of episode guide (new series') into Turkish, until we decide the proper way to store them in actual places. And this concludes the part of this article that is understandable by everyone.


Miniseri

Sinopsis:

40 yıllık barışın ardından insanlığın en büyük belası Cylon'lar kendilerini yaratan ırkı yok etmek için geri dönerler. On İki Koloni'ye yönelik bu soykırımdan kurtulan bir avuç insan eski model bir savaş gemisi olan Battlestar Galactica koruması altında hayatlarını kurtarmaya çalışmaktadır.

Tarih:

 • Cylon'lar insanlığa üretim ve askeri alanda yardımcı olsunlar diye Koloniler tarafından yaratıldılar. 52 yıl önce yaratıcılarına karşı çıktılar ve insanlık ile Cylon arasında Cylon Savaşı denilen mücadele meydana geldi. En sonunda ateşkes imzalandığında Cylon'lar Koloni galaksisini terk ettiler ve kendilerinden devamındaki 40 yıl boyunca hiç haber alınmadı.
 • Battlestar Galactica bu Cylon Savaşı'nın kalıntılarından biri idi ve aktif görevden alınmış, Cylon savaşı hatıraları ile dolu bir müzeye dönüştürülmekteydi.
 • Cylon'ların kendilerine karşı kullandıkları yüksek teknolojiye olan korku yavaş yavaş sönmüş, Koloniler günlük hayatta ve askeri hayatta daha yeni teknoloji kullanılmaya başlanmıştı.
 • Cylon'lar birbirine bağlı bilgisayar sistemlerine bilgisayar virüsleriyle sızıp onları ele geçirebilme yeteneğine sahip.
 • Koloniler'de Kobol denilen bir gezegenden doğduğuna dair bir efsane vardır, ama bir çokları bunun sadece bir efsane olduğuna inanır.
 • Kutsal Belgeler'de Kobol'dan ayrılan on üçüncü bir koloniden söz edilir, bu koloninin diğer adı Dünya'dır.

Özet:

 • Cylon'lar ünlü bilimadamı Dr. Gaius Baltar'ın geliştirdiği savunma sistemine ajanlarından biri olan Altı sayesinde erişirler. Altı Baltar'a tüm Koloni uzay araçlarında kullanılan Komut Sefer Programı'nı geliştirmekte yardım eden bir programcı olarak kendini gizler, aynı zamanda Baltar'ı baştan çıkarıp kendisinden şüphelenmesine engel olacak bir ilişki başlatır.
 • Altı sayesinde Cylon'lar On İki Koloni'nin gezegenlerini nükleer bombalarla yok ederler. Baltar'ın geliştirdiği programa yerleştirdikleri virüsleri kullanarak askeri araçların savunma ve güç sistemlerini devre dışı bırakarak herhangi bir karşı saldırıyı engellerler.
 • Bu saldırıdan sadece eski model savaş gemisi Battlestar Galactica kurtulur. Gemideki her şey ilk savaş zamanlarından kaldığından yeni sisteme yayılan virüsten etkilenmemiştir. Koloni'nin Picon gezegeninde konuşlanmış 120 kadar savaş gemisinin yok edildiği haberi gelince Galactica'nın kumandanı William Adama filonun komutasını ele alır.
 • Galactica'nın bu yeni dönemde ilk görevi cephane bulmaktır. Cylon güçlerini atlatmak için yapılan bir Işıktan-Hızlı (FTL) atlayıştan sonra gemi bir gaz bulutunun içine konuşlandırılmış Ragnar Limanı'na gelir.
 • Saldırıdan kısa bir süre önce Galactica'yı ziyaret eden, bu sebeple saldırıdan kurtulmuş olan Eğitim Bakanı Laura Roslin Koloniler yönetiminin hayatta kalan tek üyesi olarak On İki Koloni başkanlığına yükselir. Roslin geri dönüp Cylon'larla savaşmaya kararlı olan Adama'yı bu fikrinden vaz geçirip artık görevlerinin insan ırkından kalan 50000 kişinin güvenliğini sağlamak olduğuna ikna eder. Galactica artık Işıktan-Hızlı seyahat kapasitesine sahip gemilerden oluşan bir filoda bulunan insan ırkını korumaktadır.
 • Diğer gemiler uzayın güvenli bir bölgesine atlarken Galactica iki Cylon Basestar'ı oyalar, ve tüm gemiler ayrıldığında kendi de atlar.
 • Ölenler anısına gemide düzenlenen törende Adama bir efsane olduğu sanılan Dünya'nın yerini bildiğini iddia ederek ekibinin cesaretini yükseltir.
 • Baltar ise halusinasyonlar ile gördüğü Altı'dan daha kötü bir haber alır: filoda hala Cylon ajanları vardır, hatta bazıları Cylon olduklarından bile habersizdir.
 • Adama odasında garip bir mesaj bulur: "Sadece 12 Cylon modeli var"
 • Ragnar'da bir grup Cylon Galactica'nın Baltar'ın iknası ile Cylon ajanı olduğundan orada bıraktığı Aaron Doral'ı kurtarmaya gelir. Kurtaranlardan biri de Teğmen Sharon Valerii'nin bir kopyasıdır.



Sezon 1

33

Sinopsis: Galactica her Işıktan-Hızlı atlayışlarından 33 dakikada bir yerlerini bulan Cylon saldırı filosundan kurtulmanın yollarını aramaktadır.

Özet:

Galactica'da

 • Galactica mürettebati Ragnar'dan beri kendilerini takip eden Cylon'lardan kaçmak amacı ile son 130 saati uykusuz geçirmiştir, çünkü Cylon'lar ilginç bir şekilde her başarılı Işıktan-Hızlı atlayışlarından 33 dakika sonra yerlerini tespit etmektedir.
 • Mürettebatın sinirleri fazlası ile gergindir, fakat bu durumdan en çok etkilenen Baltar'dır, aynı zamanda Altı ona Tanrı'nın kendisi için bir planı olduğu be bir çocuklarının olacağından bahsetmektedir.
 • Gemiler de bu gerginlikten nasiplerini almaktadırlar: her atlayışta motorlar ve sistemler bozulmakta, filo güvenli bir yere atlarken Galactica her atlayışta daha uzun süre Cylon'ları oyalamak zorunda kalır.
 • 237. atlayıştan sonra Başkan Roslin Olympic Carrier gemisinde bulunan Dr. Amorak'tan Cylon'ların Koloni güvenliğini nasıl alt ettiğini çözdüğünü bildiren bir haber alır.
 • Bu haberi duyan Baltar telaşlanmaya başlar, zira Amorak Savunma Bakanlığı'ndandır ve Altı'nın da dediği gibi Cylon saldırısıyla Baltar'ı bağlayan bilgilere sahip olma ihtimalli son derece fazladır.
 • Planlanan atlayış Amorak'ın Roslin'in gemisi Colonial One'a gelmesine zaman tanımamaktadır ama Roslin atlayış tamamlanır tamamlanmaz Amorak'a gelmesi için emir verir.
 • Bu arada Sharon 'Boomer' Valerii Caprica'da kaderine bıraktığı ECO'su Karl 'Helo' Agathon yüzünden suçluluk duymakta ve yeni ECO'su 'Crashdown' ile sorunlar yaşamaktadır.
 • 238. atlayıştan sonra Olympic Carrier'ın filoda olmadığı görülür, gemi içinde Amarok ve 1134 kişi ile birlikte yok olmuştur. Altı Baltar'ı bunun Tanrı'nın kendini gözlediğinin işareti olduğuna ikna etmeye çalışır.
 • Bir 33 dakika daha geçer, fakat Cylon'lar gözükmez. Kumandan Adama tehlike seviyesini düşürür, ama filoyu atlamaya hazır halde tutar.
 • Baltar inatla Tanrı'yı inkar edince Olympic Carrier filoya katılır. Adama bunun bir Cylon taktiği olduğunu düşünerek tehlike seviyesini Durum 1'e yükseltir.
 • Lee Adama yönetimindeki bir Hava Savaş Devriyesi bölüğü Olympic Carrier'ın önünü keser. Adama gemi ile telsiz haberleşmenin durdurulmasını emreder, ve gemiye ışık sinyali ile dur emri verilir, ama gemi emirleri uygulamaz. Ardından Galactica'nın radyoaktivite alıcıları Olmpic Carrier'da bir nükleer bomba olduğunu rapor eder.
 • Kriz derinleşirken Olympic Carrier'ın gelişinden tam 33 dakika sonra Cylon'lar filoyu bulurlar, böylece Olympic Carrier'ın bir şekilde Cylon'lar tarafından kullanıldığı kesinlik kazanır. Adama gemiyi yok etmek ister fakat Roslin gemidekilerin hayatta olup olmadıkları bilinmediğinden isteksizdir. Baltar onun Amorak'tan gelecek bilgiyi kaybetmemek için yok et emrini vermeyeceğinden korkmaktadır.
 • Altı Baltar'ın bu korkusunu onu ikna etmek için kullanır ve Baltar tövbe eder. Aynı anda Roslin saldırı emri verir. Apollo ve Starbuck istemeye istemeye Olympic Carrier'ın motorlarına ateş açığ gemiyi yok ederler. Filo bir sefer daha atlar, fakat artık Cylon'lar tarafından takip edilmiyorlardır.
 • Bir gün sonra herkes önceki günün pişmanlıklarını yaşarken Billy Keikeya ufak da olsa güzel bir haber verir: gemilerden birinde bir bebek dünyaya gelmiştir.

Caprica'da

 • Helo yağmur altında Centurion'lardan kaçmakta, bu arada mayın kullanarak bazılarını etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır.
 • Beyaz kıyafetler içinde Altı'yı görünce dikkati dağılır ve Centurion'lar tarafından yakalanır.
 • Valerii'nin bir kopyası Altı'yı vurur ve Helo'nun kaçmasına yardım eder. Helo onun kendini kurtarmaya gelen Boomer (Galactica'daki Valerii) olduğunu sanmaktadır.

Water

Sinopsis: Galactica su rezervlerinin %60 ını bir sabotaj sonucu kaybetmiştir, bunun sonucunda filo bir krize sürüklenir, Komutan Adama yeni su kaynakları üzerinde araştırma emri verir.

Özet:

 • Boomer kendini ıslak uçuş üniforması içinde uçuş güvertesindeki ekipman odasında oturur olarak bulur. Kafası karışmıştır, diğer üniformasını çantasından alırken fünyeli patlayıcıları farkeder.
 • Boomer kurulandıktan ve giyindikten sonra küçük-silahlar dolabına gider, ve altı fünyenin kayıp olduğunu farkeder, panik içindedir, Tyrol'un yardımını ister.
 • Roslin son günlerdeki filonun başarılı savunmasına teşekkür için Galactica'ı ziyaret eder. (33)
 • Roslin'in ziyareti için Adama karşılama töreni hazırlamıştır, törende subaylar tören üniformaları içindedirler. Roslin Adama'ın kendisini aptal duruma düşürmek için bunu yaptığını düşünür. Lee Adama kendisine babasının törenleri sevmediğini, bunu sadece onun başkan olduğunu hissetmesi için yaptığını belirtir.
 • Virgon Express yeni su kaynakları bulmak için gönderilmiştir. Adama Galactica'nın mükemmel su geridönüşüm sistemi ve diğer gemilerde bulunmayan su depolama özellikleri hakkında Roslin'i bilgilendirir

Bastille Day

Sinopsis:

Özet:

Act of Contrition

Sinopsis:

Özet:

You Can't Go Home Again

Sinopsis:

Özet:

Litmus

Sinopsis:

Özet:

Six Degrees of Seperation

Sinopsis:

Özet:

Flesh and Bone

Sinopsis:

Özet:

Tigh Me Up, Tigh Me Down

Sinopsis:

Özet:

The Hand of God

Sinopsis:

Özet:

Colonial Day

Sinopsis:

Özet:

Kobol's Last Gleaming (1)

Sinopsis:

Özet:

Kobol's Last Gleaming (2)

Sinopsis:

Özet:



Sezon 2

Scattered

Sinopsis:

Özet:

Valley of Darkness

Sinopsis:

Özet:

Fragged

Sinopsis:

Özet:

Resistance

Sinopsis:

Özet:

The Farm

Sinopsis:

Özet:

Home (1)

Sinopsis:

Özet:

Home (2)

Sinopsis:

Özet:

Final Cut

Sinopsis:

Özet:

Flight of the Phoenix

Sinopsis:

Özet:

Pegasus

Sinopsis:

Özet:

Resurrection Ship (1)

Sinopsis:

Özet:

Resurrection Ship (2)

Sinopsis:

Özet:

Epiphanies

Sinopsis:

Özet:

Black Market

Sinopsis:

Özet:

Scar

Sinopsis:

Özet:

Sacrifice

Sinopsis:

Özet:

The Captain's Hand

Sinopsis:

Özet:

Downloaded

Sinopsis:

Özet:

Lay Down Your Burdens (1)

Sinopsis:

Özet:

Lay Down Your Burdens (2)

Sinopsis:

Özet: