Battlestar Wiki:Standards and Conventions/sv:Battlestar Wiki:Normer och konventioner

From Battlestar Wiki, the free, open content Battlestar Galactica encyclopedia and episode guide
BSG WIKI Project.png This page is one of Battlestar Wiki's many projects.
This page serves to coordinate discussion on a particular aspect of this Wiki. The formal recommendations of a project may be treated as policies.


Denna sida bör användas som en central utgångspunkt för alla normer som används i artiklar på Battlestar Wiki. Ursprungligen kommer nog många debatter ske på talksidan. Sedan när en rimlig samstämmighet har nåtts angående ett visst tema, kommer informationen flyttas hit. Känn er välkomna att diskutera nya normer och konventioner på talksidan.

Denna sida ska inte ersätta andra projektsidor. Vissa delar givetvis diskuterar samma sak som i vissa projektsidor, men om normer för projekt dyker upp här borde de flyttas till deras respektive projektsidor. Om en projektsida inte än finns, så borde den skapas.

Stavning och nummer

Försök att alltid föredra de amerikanska stavningarna av ord så ofta som möjligt. Detta är mest självrådigt, men vi var tvungna att fatta ett beslut om detta i alla fall.

Säg "de Tolv Kolonierna" eller "Kolonierna" istället för "de 12 Kolonierna" eftersom namnet tyder på en statlig regering som "de Förenta Staterna". Av samma anledning ska "Kolonial" alltid vara stavad med stor bokstav, dock ej "koloni" av samma anledning "landskap" stavas med liten bokstav.

Nummer ska alltid skrivas med ett komma (,) för decimalnummer och med en punkt (.) mellan var tredje siffra (t ex, 3.600 eller 54.345.277). För att göra det lättare att läsa uppmuntras användning av punkter mellan nummer. Nummer mindre än 11 borde oftast skrivas med bokstäver (t ex, sju, inte 7).

Karaktärsnamn

Karaktärer ska alltid introduceras med för- och efternamn första gången de nämns i en artikel. I resten av artikeln kan karaktären nämnas med endast deras efternamn. Använd aldrig endast förnamnet när ett efternamn finns (t ex, "Kara Thrace" eller "Thrace", men aldrig bara "Kara").

Det finns just nu två par karaktärer som har samma efternamn: Bill och Lee Adama; och Saul och Ellen Tigh. Det kan vara lockande att kalla Lee och Ellen efter deras förnamn, och (Bill) Adama och (Saul) Tigh efter deras efternamn. På Battlestar Wiki tycker vi att det är förnedrande.

När det är nödvändigt, ska karaktärer som delar efternamn introduceras med både för- och efternamn, men kan sedan kallas endast efter deras förnamn. T ex, i en enskild artikel kan Ellen Tigh och Saul Tigh introduceras på detta sätt. Efteråt kan de kallas Ellen och Saul, respektive. När Saul och Ellen inte nämns i samma artikel, kan den som faktist nämns såklart kalls "Tigh".

Det enda undantaget är på en karaktärs egen sida. Då äger karaktären sitt efternamn och alla med samma efternamn kan kallas efter sina förnamn.

Man kan också förtydliga namn genom att skriva karaktärens militära rang (Commander Adama, Captain Adama, osv.) eller genom att använda karaktärens radionamn (Adama, Apollo, osv.). Radionamn är lämpliga i sammanfattningar eller i militär information, men inte i en karaktärs egen biografi.